Kompania Ferplast është themeluar në vitin 1996, nga 7 aksionarë dhe shtrihet në një sipërfaqe prej 52.000 metra/ katrorë, ku në vete posedon 15 linja prodhimi me një numër prej 105 punëtorëve. Që nga viti 1996 e deri më sot kompania Ferplast ka arrit të jetë prezent në tërë tregun Kosovar dhe të jetë eksportuese në shumë vende ballkanike dhe evropiane.

 

Bazë e prodhimit të kompanisë Ferplast është : 

  1. Tuba të kanalizmit - sistemi i korriguar dhe Krah Pipe nga Ø 110 deri Ø 2000 .
  1. Tuba të ujësjellësit nga Ø20 deri Ø630 me presione PN 6, PN10 , PN16, PN20 , PN 25 dhe Pn32. 
  1. Tuba drenazhimi Ø110 deri Ø 160 
  1. Tuba për kabllo elektrike Ø 40 deri Ø 160 
  1. Tuba kanalizimi shtëpiak PP-H nga 50 deri Ø 160 
  1. Tuba per kanalizim nga PVC Ø 110 deri Ø 315 

Për nga kualiteti kompania Ferplast ka arritur standardet më të larta Europiane ku si garancion i kësaj është:

 

  1. Laboratori i mbrendshëm i FERPLAST-it

 

  • Çerftifikimi me ISO 9001-2008 dhe ISO 14001-2004 të çertifikuara nga QEC - Angli

 

  1. Çertifikim nga “RESEARCH INSTITUTE BUILDING MATERIALS”- Bullgari

 

Ferplast punon me një teknologji të sofistikuar gjermane dhe italiane- andaj në rast se do të na vizitoni do të

 

bindeni vetë për asortimentet dhe kualitetin e prodhimeve tona ....

Katalogu