Montimi i gypave sipas sistemit te krah pipe

MONTIMI I GYPAVE SIPAS SISTEMIT TE KRAH PIPE

Procedurë shtesë tek rasti krah pipe është montimi i telit i cili shërben për përcjelljen e nxehtësisë i cili montohet në fabrikën tone siç shihet në foton nr 1 .


Mounting of pipes by “Krah Pipe” System The opening of channel, the channel of compression and the other forms are the same as by the mounting of pipes corrugated on page 8 and 9 . Extra procedure in case of Krah Pipe system is mounting of wire, which served to bring the heat which is mounted in our factory as shown on picture 1 .
Mbas montimit të telit tubi transportohet deri në vend punishte, mënyra e transportit mund të bëhet me kamiona, ndërsa shkarkimi i saj bëhet me një litar në mes tubit ose edhe dy litarë anash varësisht prej profilit që është transportu ( shiko foton 2 dhe 3) .

Facebook
Instagram