Tub për fibër optike

                 Specifikimi 3: GYP PEHD 2xØ50/3.7mm  dhe Ø50/3.7mm

1. Karakteristikat e përgjithshme të gypave mbrojtës

        Materiali: PEHD (polietilen me densitet të lartë): ≥ 930kg/m3. Specifikimi i referohet standardeve të mëposhtme:

  ISO  1183

  ISO  1167

  ISO  1133

  ISO 3126

  ISO  868

        Pjesa e brendshme duhet të jetë e dhëmbëzuar duke përshkuar gjatësinë e saj. 

        Gypat mbrojtës duhet të jenë të qëndrueshme ndaj presionit, korrozionit dhe kushteve ekstreme atmosferike.

        Gypat mbrojtës duhet të jenë të vazhdueshëm në tërë gjatësinë e bobinës.

        Gypat mbrojtës duhet të jenë të projektuar për shtrirje në kanal të hapur dhe kanalizim ekzistues.

2. Karakteristikat e përgjithshme të lidhësve

        Pajisjet shtesë të përdorura për lidhje  të përbashkëta nuk guxojnë të kenë karakteristika më të dobëta se sa gypi.

 

3. Kërkesat teknike      

        Lidhur me dimensionet e gypit mbrojtës, referoju vizatimit të bashkangjitur kësaj.  

Gyp Ф50 mm

Gyp 2xФ50mm të lidhur së bashku

 

 

 

 

 

 

 

4. Paketimi

        Paketimi duhet të jetë në mbështjellje. Gjatësia minimale e lejuar është 300 metra.

                                     

                                            Specifikimi 4: GYP Ф 40/3.2mm

Tipi i gypit duhet të jetë nga materiali PEHD (polietilen me densitet të lartë):>940 kg/m3, me diametër të jashtëm Φ40mm dhe trashësi 3.2mm. Specifikimi i referohet standardeve të mëposhtme:

  ISO 1183

  ISO  1167

  ISO  1133

  ISO 3126

  ISO  868

        Pjesa e brendshme duhet të jetë e dhëmbëzuar duke përshkuar gjatësinë e saj.

        Gypi duhet të jetë i qëndrueshëm ndaj goditjeve dhe presioneve mekanike,

        Gypat mbrojtës duhet të jenë të vazhdueshëm në tërë gjatësinë e bobinës.

        Gypat mbrojtës duhet të jenë të projektuar për shtrirje në kanal të hapur dhe kanalizim ekzistues.

        Në çdo metër të gjatësisë së gypit preferohet të shënohen këto të dhëna:  “viti i prodhimit”,  Φ40/3mm,  + gjatësia e gypit  për metër, prodhuesi.

 

         Specifikimet teknike

 

Diametri i jashtëm [mm]

40

Trashësi a gypit [mm]

3.2

Densiteti kg/m3

>940

Pesha  mesatare [kg/km]

>355

Temperatura e punës [0C]

-40 deri 70

Presioni në kohë të shkurtë [bar]

>16

 

                               

 

Paketimi

        Paketimi duhet të jetë në mbështjellje. Gjatësia minimale e lejuar është 300 metra.

                                                     

Specifikimi 5: GYP Ф 32/3mm

           Tipi i gypit duhet të jetë nga materiali PEHD me diametër të jashtëm Φ32mm dhe trashësi 3mm

        Specifikimi i referohet standardeve të mëposhtme:

           ISO 1183

  ISO  1167

  ISO  1133

  ISO 3126

  ISO  868

 

        Pjesa e brendshme duhet të jetë e dhëmbëzuar duke përshkuar gjatësinë e saj.

        Gypi duhet të jetë i qëndrueshëm ndaj goditjeve dhe presioneve mekanike,

        Në çdo metër të gjatësisë së gypit preferohet të shënohen këto të dhëna:  “viti i prodhimit”,  Φ32/3mm,  + gjatësia e gypit  për metër, prodhuesi.

 

 

             Specifikimet teknike

 

Diametri i jashtëm [mm]

32

Trashësi a gypit [mm]

3

Densiteti kg/m3

>940

Pesha  mesatare [kg/km]

>275

Temperatura e punës [0C]

-40 deri 70

Presioni në kohë të shkurtë [bar]

>16

 

 

 Paketimi

Paketimi duhet të jetë në mbështjellje. Gjatësia minimale e lejuar 300m

 

 

Specifikimi 5.1 PEHD – TGPE (2xØ40/3.2mm+2xØ32/3mm)

        Tuba e gypave duhet të përmbajë 2 gypa Ø40/3.2mm dhe 2 gypa Ø32/3mm të ngjitur ndërmjet veti ashtu siq tregohet në figurë.

        Specifikat e gypave duhet të jenë identike me përshkrimet për gypat në specifikimet 4 dhe 5

Facebook
Instagram