Tuba për kanalizim PVC

TUBA TE KANALIZIMIT NGA PVC

Tubat PVC bëjnë pjesë në grupin e tubave të kanalizimeve të mbrendshëm dhe të jashtëm, janë të destinuar për largimin e të gjitha llojeve të ujërave të zeza, këto tuba kanë rezistencë të shkëlqyer kimike, janë të përballueshëm ndaj zjarrit dhe dëmtimeve të ndryshme nga kimikalet që derdhin në ujërat e zeza. Janë tuba me peshë të lehtë dhe lidhen mes vete me sistemin e manikiotës e cila është e montuar në tub dhe në vete përmban edhe gominën që pengon rrjedhjen e ujit. Ngjyra standarde në kompaninë FERPLAST e këtyre tubave është ngjyrë e portokalltë. Këta tuba mbështeten në standardin EN 1401

 

Facebook
Instagram