Rreth Nesh

Rreth Nesh

Kompania Ferplast është themeluar në vitin 1996, nga 7 aksionarë dhe shtrihet në një sipërfaqe prej 52.000 metra/ katrorë, ku në vete posedon 15 linja prodhimi me një numër prej 105 punëtorëve. Që nga viti 1996 e deri më sot kompania Ferplast ka arrit të jetë prezent në tërë tregun Kosovar dhe të jetë eksportuese në shumë vende ballkanike dhe evropiane.