LABORATORI

Sipas standartit 17025 

Meqë kompania FERPLAST punon sipas standardeve europiane, kjo kompani posedon edhe Laboratorin i cili shërben për testimin e tubave të ujësjellësit dhe tubave të korriguar për kanalizim.

Ky laborator ka ngritur prezencën e prodhimeve te FERPLAST-it deri ne tregjet europiane si dhe ka krijuar një besueshmëri shumë të madhe tek klientët. Disa nga testet të cilat bëhen në këtë laborator sipas standardeve europiane jane: 

Matja e presionit dhe afati i qëndrueshmërisë së tubave sipas metodave:

  • Testimi i tubit PN10 futet në presionin 16.9 bar, me temperaturë të ujit 20 C, për 100 orë që përmbush standartin EN12201-2
  • Testimi i tubit Pn10 futet në presionin 6.8 bar, me temperaturë të ujit 80 C, për 1000 orë që përmbush standartin EN12201-2
  • Testimi i tubit Pn10 futet në presionin 16.9 bar, me temperaturë të ujit 80 C, për 8760 orë që përmbush një rregull gjermane PAS1075.

Me testimin e tubave me këto metoda, FERPLAST siguron klientin për një garancion të tubit për 50 vite.