Tuba të koriguar me diametër të mbrendshëm

TUBA TE KORRIGUAR ME DIAMETËR TË MBRENDSHËM 

 

Kompania FERPLAST prodhon tuba edhe me diametër të mbrendshëm (ID)  duke filluar nga : 

1. ID 200 deri në ID 500 përdor tubat me sistemin e korriguar  ndërsa 

2. ID 600 deri në ID 2000 përdor  tubat me sistemin ” KRAH PIPE”

Vërejtje : Tek sistemi Krah Pipe ka mundësi të ndryshon diametri i jashtëm me tepër nëse kërkohet nga standardi SN4, SN 8, SN10 dhe Sn12.

Facebook
Instagram